SBS là gì ?

ĐẾN VỚI SBS, CÁC EM SẼ ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG LỘ TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU, PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TOÀN DIỆN THEO ĐÚNG MỤC TIÊU XIN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

SBS TƯ VẤN HỌC BỔNG DU HỌC DỰA TRÊN TỪNG CÁ NHÂN VÀ HỖ TRỢ CÁC EM LẬP KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ, ĐĂNG KÝ, XIN HỌC BỔNG THÀNH CÔNG

TẠI NƯỚC NGOÀI,  LƯỚI SBS SẼ GIÚP CÁC EM TOÀN BỘ NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG HỌC TẬP VÀ CUỘC SỐNG NHƯ ĐƯA ĐÓN TẠI SÂN BAY, SẮP XẾP NHÀ Ở, GIA SƯ/ DẠY KÈM,... 

SAU KHI TỐT NGHIỆP, CÁC EM SẼ ĐƯỢC SBS TƯ VẤN NHỮNG KĨ NĂNG XIN VIỆC CẦN THIẾT CŨNG NHƯ GIỚI THIỆU CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NƯỚC NGOÀI CŨNG NHƯ VIỆT NAM

ĐẾN VỚI SBS, SBS SẼ TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ HỖ TRỢ LẬP KẾ HOẠCH GIÚP CÁC EM CÓ CƠ HỘI XIN VISA Ở LẠI, ĐỊNH CƯ & ĐOÀN TỤ CÙNG GIA ĐÌNH TẠI NƯỚC NGOÀI HOÀN TOÀN HỢP PHÁP

SBS giúp gì cho bạn ?

Tin tức SBS